Văn Phòng Cho Thuê Quận Bình Thạnh

Tòa Nhà Metro Tower

Tòa Nhà Metro Tower

667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$18 / ngày
667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
0 m²
Tòa nhà Pearl Plaza

Tòa nhà Pearl Plaza

561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$22 / ngày
561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
0 m²
Tòa Nhà G8 Điện Biên Phủ

Tòa Nhà G8 Điện Biên Phủ

số 673 Điện Biên Phủ quận Bình Thạnh
$13 / ngày
số 673 Điện Biên Phủ quận Bình Thạnh
0 m²
Tòa Nhà CII Tower

Tòa Nhà CII Tower

152 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh
$26 / ngày
152 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh
0 m²