#1 Website tìm văn phòng

Nhanh chóng - Hiệu quả - Chuyên nghiệp

Tòa nhà 1000
Khách hàng 599
Leasing 1500

Văn phòng nổi bật

Xem thêm
$100 / tháng / m2
Golden Properties
$83 / tháng / m2
Golden Properties
$124 / tháng / m2
Golden Properties
$170 / tháng / m2
Golden Properties
$83 / tháng / m2
Golden Properties
$48 / tháng / m2
Golden Properties
$114 / tháng / m2
Golden Properties
$190 / tháng / m2
Golden Properties
$420 / tháng / m2
Golden Properties
$70 / tháng / m2
Golden Properties

Văn phòng giá rẻ

Xem thêm
$100 / tháng / m2
Golden Properties
$83 / tháng / m2
Golden Properties
$124 / tháng / m2
Golden Properties
$170 / tháng / m2
Golden Properties
$83 / tháng / m2
Golden Properties
$48 / tháng / m2
Golden Properties
$114 / tháng / m2
Golden Properties
$190 / tháng / m2
Golden Properties
$420 / tháng / m2
Golden Properties
$70 / tháng / m2
Golden Properties
$100 / tháng / m2
Golden Properties
$160 / tháng / m2
Golden Properties

Nhà phố cho thuê

Xem thêm
$100 / tháng / m2
Golden Properties
$83 / tháng / m2
Golden Properties
$124 / tháng / m2
Golden Properties
$170 / tháng / m2
Golden Properties
$83 / tháng / m2
Golden Properties
$48 / tháng / m2
Golden Properties
$114 / tháng / m2
Golden Properties
$190 / tháng / m2
Golden Properties
$420 / tháng / m2
Golden Properties
$70 / tháng / m2
Golden Properties
$100 / tháng / m2
Golden Properties
$160 / tháng / m2
Golden Properties

Bệ phóng đầu tiên cho Doanh nghiệp của bạn

Vanphong.com.vn giúp tiết kiệm thời gian và ngân sách để bạn có được một không gian khởi nghiệp và làm việc lý tưởng.

Liên hệ ngay