Văn Phòng Cho Thuê TP Thủ Đức

Tòa Nhà Ios 2 Building

Tòa Nhà Ios 2 Building

29 Đường 18, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức
Contact
29 Đường 18, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức
0 m²
Tòa Nhà New City Building

Tòa Nhà New City Building

216 - 218 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức
$8 / ngày
216 - 218 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức
0 m²
Tòa Nhà PECC2 Innovation Hub

Tòa Nhà PECC2 Innovation Hub

45 Số 2, Thủ Đức
$14 / ngày
45 Số 2, Thủ Đức
0 m²
Tòa Nhà St Moritz

Tòa Nhà St Moritz

1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức
$7 / ngày
1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức
0 m²
Tòa Nhà Taiyo Nisshin

Tòa Nhà Taiyo Nisshin

100 Nguyễn Thị Tư, Phường Phú Hữu, Quận 9
$17 / ngày
100 Nguyễn Thị Tư, Phường Phú Hữu, Quận 9
0 m²
Tòa Nhà MWG Building D1

Tòa Nhà MWG Building D1

Lô T2-1.2, Đường D1, Phường Tân Phú, Quận 9, TP Thủ Đức
$9 / ngày
Lô T2-1.2, Đường D1, Phường Tân Phú, Quận 9, TP Thủ Đức
0 m²
Tòa Nhà Onehub Saigon Complex Tower

Tòa Nhà Onehub Saigon Complex Tower

Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, TP. Thủ Đức
$16 / ngày
Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, TP. Thủ Đức
0 m²
Tòa Nhà Sacom Building

Tòa Nhà Sacom Building

Lô T2-4 đường D1, Khu CNC, Phường Tân Phú, TP.Thủ Đức
$15 / ngày
Lô T2-4 đường D1, Khu CNC, Phường Tân Phú, TP.Thủ Đức
0 m²