Văn Phòng Cho Thuê Quận 12

Tòa Nhà SMS Tower

Tòa Nhà SMS Tower

Lô 40 CVPM Quang Trung, Quận 12
Contact
Lô 40 CVPM Quang Trung, Quận 12
0 m²
Tòa Nhà Soongsil It Center

Tòa Nhà Soongsil It Center

11 Đường số 5 Quận 12
$10 / ngày
11 Đường số 5 Quận 12
0 m²
Tòa Nhà Hose Building

Tòa Nhà Hose Building

Đường số 3, CVPM Quang Trung
$13 / ngày
Đường số 3, CVPM Quang Trung
0 m²
Tòa Nhà Anna Building

Tòa Nhà Anna Building

QL1A, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12
$14 / ngày
QL1A, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12
0 m²