Văn Phòng Cho Thuê Quận 7

Tòa Nhà Phú Mỹ Hưng Tower

Tòa Nhà Phú Mỹ Hưng Tower

101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7
$31 / ngày
101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7
0 m²
Tòa Nhà UOA Tower

Tòa Nhà UOA Tower

Số 6 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
$23 / ngày
Số 6 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
0 m²
Tòa Nhà Mapletree Business Centre

Tòa Nhà Mapletree Business Centre

1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7
$25 / ngày
1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7
0 m²
Tòa Nhà Cobi Tower I

Tòa Nhà Cobi Tower I

69 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7
$22 / ngày
69 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7
0 m²