Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình

Tòa Nhà Etown6

Tòa Nhà Etown6

364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$27 / ngày
364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
0 m²
Tòa Nhà Etown Building

Tòa Nhà Etown Building

364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$19 / ngày
364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
0 m²
Tòa Nhà Park IX Building

Tòa Nhà Park IX Building

08 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
$21 / ngày
08 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
0 m²
Tòa Nhà TTC Building

Tòa Nhà TTC Building

253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
$19 / ngày
253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
0 m²