#1 Website tìm văn phòng

Nhanh chóng - Hiệu quả - Chuyên nghiệp

Tòa nhà 3000
Nhà phố 5000
Khách hàng 100

Văn phòng nổi bật

Xem thêm
24 USD / m2 / tháng
23 USD / m2 / tháng
24 USD / m2 / tháng
24 USD / m2 / tháng
24 USD / m2 / ngày
25 USD / m2 / tháng
24 USD / m2 / ngày
60 USD / m2 / tháng
25 USD / m2 / tháng
Contact

Văn phòng giá rẻ

Xem thêm
24 USD / m2 / tháng
23 USD / m2 / tháng
24 USD / m2 / tháng
24 USD / m2 / tháng
24 USD / m2 / ngày
25 USD / m2 / tháng
24 USD / m2 / ngày
60 USD / m2 / tháng
25 USD / m2 / tháng
Contact
12 USD / m2 / tháng
25 USD / m2 / tháng

Nhà phố cho thuê

Xem thêm
24 USD / m2 / tháng
23 USD / m2 / tháng
24 USD / m2 / tháng
24 USD / m2 / tháng
24 USD / m2 / ngày
25 USD / m2 / tháng
24 USD / m2 / ngày
60 USD / m2 / tháng
25 USD / m2 / tháng
Contact
12 USD / m2 / tháng
25 USD / m2 / tháng

Bệ phóng đầu tiên cho Doanh nghiệp của bạn

Vanphong.com.vn giúp tiết kiệm thời gian và ngân sách để bạn có được một không gian khởi nghiệp và làm việc lý tưởng.

Liên hệ ngay