Văn Phòng Cho Thuê Quận 4

Tòa Nhà H3 Building

Tòa Nhà H3 Building

384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4
Contact
384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4
0 m²
Tòa Nhà Phượng Long 2

Tòa Nhà Phượng Long 2

16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4
$23
16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4
0 m²
Tòa Nhà Ree Tower

Tòa Nhà Ree Tower

9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
$22
9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
0 m²
Tòa Nhà Etown Central Tower

Tòa Nhà Etown Central Tower

11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
$30
11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
0 m²