Văn Phòng Cho Thuê Quận 8

Tòa Nhà Nguyễn Lâm Tower

Tòa Nhà Nguyễn Lâm Tower

133 Dương Bá Trạc, Quận 8
$10 / ngày
133 Dương Bá Trạc, Quận 8
0 m²
Tòa Nhà BW Tower

Tòa Nhà BW Tower

15 Võ Văn Kiệt, Quận 8
$9 / ngày
15 Võ Văn Kiệt, Quận 8
0 m²
Tòa Nhà Topaz City

Tòa Nhà Topaz City

39 Cao Lỗ, Quận 8
Contact
39 Cao Lỗ, Quận 8
0 m²
Tòa Nhà Green River

Tòa Nhà Green River

2225 Phạm Thế Hiển, Quận 8
Contact
2225 Phạm Thế Hiển, Quận 8
0 m²