Văn Phòng Cho Thuê Quận 5

Tòa Nhà Sài Gòn New Tower

Tòa Nhà Sài Gòn New Tower

62-64 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5
$16 / ngày
62-64 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5
0 m²
Tòa Nhà Mh Building

Tòa Nhà Mh Building

728-730 Võ Văn Kiệt, Quận 5
$9 / ngày
728-730 Võ Văn Kiệt, Quận 5
0 m²
Tòa Nhà Lottery Tower

Tòa Nhà Lottery Tower

77 Trần Nhân Tôn, Quận 5
$16
77 Trần Nhân Tôn, Quận 5
0 m²
Tòa Nhà Hùng Vương Plaza

Tòa Nhà Hùng Vương Plaza

126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5
Contact
126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5
0 m²