Văn Phòng Cho Thuê Quận 10

Tòa Nhà Hùng Vương Tower

Tòa Nhà Hùng Vương Tower

672 Đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10
$17 / ngày
672 Đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10
0 m²
Tòa Nhà MIC Tower

Tòa Nhà MIC Tower

198A Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10
$13 / ngày
198A Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10
0 m²
Tòa Nhà Viettel Complex Tower

Tòa Nhà Viettel Complex Tower

285 Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10
$29 / ngày
285 Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10
0 m²
Tòa Nhà Hado Centrosa Garden

Tòa Nhà Hado Centrosa Garden

200 Đường Ba Tháng 2, Phường 12, Quận 10
$21 / ngày
200 Đường Ba Tháng 2, Phường 12, Quận 10
0 m²