Văn Phòng Trọn Gói Tân Bình

Hiển thị 15 trong số 4
Bản đồ
x
Chọn
x
Mới nhất

Mới nhất

Giá tăng dần

Giá giảm dần

x
x
Chọn
Văn Phòng Trọn Gói Premier Office tại Hải Âu Building

Văn Phòng Trọn Gói Premier Office tại Hải Âu Building

39B Trường Sơn, Phường 4
Giá thuê: 220 USD / m2 / tháng
220 USD / m2 / tháng
0 m²
Văn Phòng Trọn Gói Wondersea - Phan Đình Giót

Văn Phòng Trọn Gói Wondersea - Phan Đình Giót

16 Phan Đình Giót, Phường 2
Giá thuê: 286 USD / m2 / tháng
286 USD / m2 / tháng
16 Phan Đình Giót, Phường 2
0 m²
Văn Phòng Trọn Gói Toong Cộng Hòa tại Republic Plaza

Văn Phòng Trọn Gói Toong Cộng Hòa tại Republic Plaza

18E Cộng Hòa, Phường 4
Giá thuê: 81 USD / m2 / tháng
81 USD / m2 / tháng
0 m²
Văn Phòng Trọn Gói Replus Tân Bình

Văn Phòng Trọn Gói Replus Tân Bình

số 1073/63B đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 07
Giá thuê: 83 USD / m2 / tháng
83 USD / m2 / tháng
số 1073/63B đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 07
0 m²