tòa nhà

sdsdsdsds

Có 3 tòa nhà phù hợp với nhu cầu của bạn

Tòa Nhà Hùng Vương Tower

Tòa Nhà Hùng Vương Tower

672 Đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10
$17.00
672 Đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10
0 m²
Tòa Nhà MIC Tower

Tòa Nhà MIC Tower

198A Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10
$13.00
198A Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10
0 m²
Tòa Nhà Viettel Complex Tower

Tòa Nhà Viettel Complex Tower

285 Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10
$29.00
285 Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10
0 m²